top of page
177_edited_edited.jpg

Liv

Mwen Pral Bati Legliz Mwen an
TIT YO YO


Joe Durso te mete tèt ansanm ak yon frè fidèl nan Seyè a, yon bon zanmi, ak ko-otè Greg Treat pou ekri Mwen pral bati legliz mwen an. Greg se yon gradye nan kolèj Mèt la ak  McGeorge School of Law; li pratike lalwa nan Sunny Texas.  Li gen yon bèl madanm e li se papa twa ti fi cheri ak yon nouvo ti gason. Li se pastè yon legliz lakay ak yon etidyan chofe nan istwa ak kilti Women nan epòk Kris la.
     Ki sa Joe ak Greg te eseye fè nan Mwen pral bati legliz mwen an se analize modèl ansyen testaman yon nasyon jan Bondye te pwopoze pou pèp li a. Pèp Izrayèl la te echwe paske sèlman yon ti rès te sove. Satan te byen vit kòwonpi majorite a paske yo pa t janm vin anba kontwòl Jezi.
     Menm jan an tou, Legliz la pa t grandi sèlman ak kwayan rejenerasyon men li te elaji atifisyèlman kòm Satan te kontamine Legliz la ak fo konvèti. Se poutèt sa, pifò moun ki pa respekte plan Bondye pou Legliz la te mete an mouvman pwoblèm sistemik ki te menm koripsyon disip Otantik Jezikri.
     Lè w idantifye modèl kwasans ak gouvènman Ansyen Testaman an epi entegre li nan yon moun repantans ak lafwa ki ranpli ak Lespri Nouvo Testaman an; Legliz la, pa kòm yon nasyon, men kòm yon gwoup fanmi òganize, kapab akonpli plan Bondye a jan li te fè pandan peryòd renesans nan tan lontan an. Pou sa, Joe ak Greg te ekri Mwen pral bati legliz mwen an.
     Lè Jezi te preche Sèmon li sou mòn lan, li te idantifye Legliz repwote a. Jezi te di: "Ou se sèl tè a; men si sèl la vin san gou, ki jan yo ka fè l sale ankò? Li pa bon pou anyen ankò, eksepte pou yo jete l deyò epi yo pilonnen l anba pye pa moun" (Matye 5: 13).
     Se pou Legliz la leve tankou pa janm anvan epi koute pawòl viktwa Jezi yo kòm yon altènativ a echèk. "Ou se limyè ki sou latè. Yon vil ki chita sou yon ti mòn pa ka kache, ni moun pa limen yon lanp pou mete l anba yon panyen, men sou chandelye a, epi li klere tout moun ki nan kay la. Limyè dwe klere devan moun yon fason pou yo ka wè bon zèv nou yo, pou yo ka fè lwanj Papa nou ki nan syèl la" (Matye 5:14-16).

eberhard-grossgasteiger-CytHrRFp2wU-unsplash.jpg

JEZI OU BEZWEN KONNEN an se yon liv sou moun ki pi enfliyan nan tout listwa lèzòm. Jezi te chanje kè wòch lèzòm ki kwè nan li nan kè lachè ki pran swen, ki renmen, ki gen kè sansib. Ansèyman li yo te chanje sivilizasyon antye soti nan bandi tiranik, agresif nan libète demokratik kote yo te aplike. Liv sa a egzamine karaktè Bondye, entegrite, ak motif pi gwo nonm ki te janm viv la, epi kijan lafwa ki sove, nan bon Jezi a, kapab, grasa favè Bondye, fè l tounen sous pwòp pa w.

TJYNTK.jpg

* Limit responsabilite nou: pou rezon enfòmasyon sèlman, atizay kouvèti edisyon aktyèl la pa final

"Genyen anpil liv sou Jezi, men sa ki mete sa a apa kòm itil se konsantre sou ki moun Jezi ye kòm yon ekspresyon nan renmen Bondye. Li itil ak trè rekòmande."

Austin Suter

Poukisa yon lòt liv sou Jezi?   Ki sa ki fè sa a  liv inik ase ke nenpòt moun  ta vle li li?

​​

Pa te gen anyen inik sou mo yo nan Dickens  roman Yon istwa de de vil. "Se te pi bon tan, se te pi move tan" jan tout pawòl ki nan liv li a  te itilize inonbrabl fwa anvan. Sepandan, aranjman nan pawòl li yo te bay yon nouvo pèspektiv ak kidonk, yon siyifikasyon espesyal nan bagay li te pale yo.  

Jezi ou bezwen konnen  se yon nouvo pèspektiv nouvo sou Jezi nonm lan, karaktè li, entegrite, devosyon pou Bondye, lanmou pou ènmi li yo, e menm rezon pou egzistans li. Greg Treat se yon trè bon zanmi, yon frè kretyen, ak yon ko-animatè sou Podcast ke yo ta ka konnen . Li se yon kretyen devwe, mari ak papa, avoka, ak gradye nan kolèj Mèt la. Nan revizyon li sou sa a  liv, li te di,  "Ou mete kategori biblik sa yo, epi answit montre kijan Kris la te pi gran nan tout tan...

Mwen te kapab wè tèt mwen kòm yon fanboy Jezi."

Mwen konnen sa Greg t'ap di, e li pa t 'nan okenn fason febli reyalite a ke Jezikri se Seyè a. Moun ki vin jwenn li yo dwe kwè ke li se konsa e konsa soumèt lavi yo ba li. Greg  te di ke pèspektiv yo te jwenn nan liv sa a  te ba li yon nouvo zele pou  Jezi. ​

Pami tout moun ki te viv nan listwa limanite, se yon sèl ki deklare leve soti vivan nan kavo a. Lanmò li se evènman ki pi ateste pa istoryen yo. Pandan w ap li paj liv sa a, w ap chita  ak Jezi pandan l te chita ak disip li yo nan nuit anvan yo te trayi l.   Ou pral wè li nan glwa li pandan li te fè pi gwo sakrifis linivè a pral janm wè. Ou pral  wè kraze a  nan Mari, manman Jezi, ki gen  siyifikasyon pwofon jan li gen rapò  pou tout moun k'ap fè peche. W ap konsidere imilite ak lanmou Jezikri lè l te ofri tèt li pou l vin yon gran prèt k ap lapriyè pou tout tan.  

Si ou resevwa  pawòl ki nan ekriti yo kòm verite, eksplike jan yo ye nan liv sa a, kè ou pral trase  pi pre nonm yo rele a  Bèl Konseye, Bondye ki gen pouvwa, Papa etènèl, Prens lapè. Se poutèt sa,  an nou kouri ak andirans kous ki mete devan nou an, fikse je nou sou Jezi, otè a, ak pèfeksyone lafwa.  

Pa gen anyen ki pi bon pase pou yon moun pwoche bò kote Bondye ki te kreye tout bagay. Moun nan diven ki te sakrifye tout bagay sa yo, pou pwouve lanmou li, garanti lajwa san fen nan tout letènite ak  rekreye pechè ki repanti  nan imaj pafè li. Espwa mwen ak lapriyè mwen  ke ou pral li liv sa a ak lafwa ak konfyans ki nesesè pou mennen Jezi a ou bezwen konnen tou pre ak renmen nan kè ou.

bottom of page